MZDYPROČvyužít naše služby

 • personalistika
 • evidence zaměstnanců
 • výpočet mezd
 • výplatní pásky
 • zpracování měsíčních hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování vyúčtování dotace pro úřad práce
 • příkazy k úhradě
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zápočtové listy
 • srážky z mezd
 • výpočet zákonného úrazového pojištění za zaměstnance
 • mzdové listy
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • roční zúčtování daně pro zaměstnance
 • měsíční a roční rekapitulace
 • zastupování při kontrolách na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob