ÚČETNICTVÍPROČvyužít naše služby

 • komplexní vedení účetnictví 
 • komplexní vedení daňové evidence
 • zpracování DPH včetně záznamní povinnosti, souhrnného hlášení
 • výpis z evidence pro účely DPH podle § 92a zákona o DPH - stavebnictví
 • vrácení DPH v rámci EU
 • fakturace
 • evidence majetku
 • evidence pořízeného majetku na leasing
 • kniha závazků a pohledávek
 • hlavní kniha
 • účetní kniha
 • zpracování účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
 • zaslání účetních výkazů do sbírky listin v Obchodním rejstříku
 • rekonstrukce účetnictví 
 • rekonstrukce daňové evidence
 • účetní dohled v sídle klienta
 • zastupování klienta při kontrole na příslušných úřadech